Awarie Budowlane 2017
Wybrane zagadnienia diagnostyki, napraw i rekonstrukcji

       

1.

Błazik-Borowa Ewa

 

Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych
   
       

2.

Czarnecki Lech
  Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu    
       

3.

Swensen Scott, Bishop Cliff, Moncarz Piotr
  Risk-Based Analysis for Life-Safety Decisions    
       

4.

Nowak Andrzej, Iatsko Olga
  Probabilyty of Failure - Load and Resistance Factors    
       

5.

Paszkowski Zbigniew, Bizio Krzysztof
  Rewitalizacja w obliczu depopulacji miast    
       

6.

Walraven Joost
  Forensic Engineering: Need for a new professional profile    
       

7.

Wojciechowski Szymon, Deskur Bronisław, Szulc Wojciech
  Potencjalne ryzyko wystąpienia awarii prefabrykowanych obiektów budowlanych omówione na wybranych przykładach    
       

8.

Zobel Henryk, Al-Khafaji Thakaa, Karwowski Wojciech, Wróbel Marcin, Mossakowski Przemysław
  Pożar Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w dniach 14-15 lutego 2015 roku    
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2017
22 - 26 maja, 2017, Międzyzdroje