Awarie Budowlane 2017
Awarie obiektów sakralnych i zabytkowych

       

1.

Bednarz Łukasz, Bajno Dariusz
  Analiza stanu technicznego historycznego budynku byłego kasyna wojskowego    
       

2.

Brol Janusz, Kubica Jan, Dawczyński Szymon
  Stan przedawaryjny przekrycia dachowego z drewnianymi dźwigarami wieszarowymi zabudowanymi w hali z początku XX wieku.    
       

3.

Dawczyński Szymon, Kubica Jan, Brol Janusz
  Stan awaryjny drewnianych dwuprzęsłowych dźwigarów kratowych z początku XX wieku    
       

4.

Hebda Lesław, Czyż Robert, Wojciechowski Piotr, Warzocha Maciej
  Przykład usunięcia awarii stropu nad piwnicą poprzez jego wymianę na dziedzińcu kamienicy    
       

5.

Hulimka Jacek, Sękowski Jerzy
  Stan techniczny i remont szesnastowiecznej dzwonnicy drewnianej    
       

6.

Majewski Tomasz, Niedostatkiewicz Maciej
  Techniczne uwarunkowania remontu wieży dzwonnicy Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni    
       

7.

Matysek Piotr
  Nośność ścian i filarów murowych w budynkach istniejących - wykorzystanie badań nieniszczących i małoniszczących w analizie zagadnienia    
       

8.

Nowogońska Beata
  Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego    
       

9.

Szulc Jarosław, Lechman Marek
  Uszkodzenia ścian murowych budynku w stadium realizacji    
       

10.

Wałach Daniel, Dybeł Piotr, Jaskowska-Lemańska Justyna
  Analiza przyczyn powstania uszkodzeń Kościoła Pod Wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu    
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2017
22 - 26 maja, 2017, Międzyzdroje