Awarie Budowlane 2017
Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych

       

1.

Bogusz Witold, Godlewski Tomasz, Kaczyński Łukasz
  Awaria i zabezpieczenie konstrukcji budynku sali gimnastycznej z wykorzystaniem technologii mikropali    
       

2.

Chomacki Leszek, Parkasiewicz Beata, Kawulok Marian
  Rozbiórka środkowych segmentów długich ciągów zabudowy jako sposób profilaktyki budowlanej na terenach górniczych    
       

3.

Dybeł Piotr, Wałach Daniel
  Rektyfikacja konstrukcji górniczych wież szybowych    
       

4.

Florkowska Lucyna, Bryt-Nitarska Izabela, Murzyn Ryszard
  Diagnostyka stanu deformacji i uszkodzeń budynku wielosegmentowego objętego oddziaływaniem ruchów masowych    
       

5.

Kawulok Marian, Słowik Leszek, Chomacki Leszek
  Awaryjny stan budynku spowodowany likwidacją zapadliska    
       

6.

Kokotkiewicz Piotr, Trzciński Marcin
  Przykłady uszkodzeń drogi na podłożu wzmocnionym w technologii iniekcji rozpychającej    
       

7.

Kumor Łukasz, Kumor Maciej, Młynarek Zbigniew
  Aspekty posadowienia budynku wielokondygnacyjnego w iłach ekspansywnych    
       

8.

Pająk Zbigniew, Kwiecień Sławomir, Sękowski Jerzy, Wieczorek Mirosław
  Uszkodzenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczonych oporowymi ścianami szczelinowymi    
       

9.

Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław
  Awaria zbiornika retencyjno-oczyszczającego spowodowana wyporem wody gruntowej    
       

10.

Szmechel Grzegorz, Wojciechowski Abraham
  Awaria południowo-wschodniej skarpy Zamku Książąt Pomorskich    
       

11.

Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław
  Awaria zbiornika retencyjno-oczyszczającego spowodowana wyporem wody gruntowej    
       

12.

Szmechel Grzegorz, Wojciechowski Abraham
  Awaria południowo-wschodniej skarpy Zamku Książąt Pomorskich    
       

13.

Tarnawski Marek
  Analiza przypadku osiadań długotwałych    
       

14.

Voitenko Pavlo, Anderson J. Brian
  FEM based analysis of wing wall to culvert connection    
       

15.

Woyciechowski Piotr, Jackiewicz-Rek Wioletta, Garbacz Andrzej, Boruc Jacek
  Ryzyko nieszczelności płyty żelbetowej posadowionej na mikropalach w warunkach wysokiego ciśnienia wody    

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2017
22 - 26 maja, 2017, Międzyzdroje