Awarie Budowlane 2017
Awarie konstrukcji metalowych

       

1.

Bednarek Paweł
  Stan awaryjny konstrukcji stalowej hali produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnym    
       

2.

Biegus Antoni
  Wybrane problemy oceny nośności według PN-EN 1993 modernizowanych konstrukcji stalowych    
       

3.

Demby Michał, Ścigałło Jacek
  Stan przedawaryjny rozkładanej trybuny stalowej    
       

4.

Donajko Olgierd
  Zagrożenie katastrofą postępującą wież (zbiorników) służących produkcji stężonego kwasu siarkowego    
       

5.

Hotała Wugeniusz, Kuśnierek Mateusz, Kulczycki Tomasz, Wójcik Tomasz
  Strefa przejściowa jako słabe miejsce płaszcza silosu z blachy falistej z fartuchem podporowym    
       

6.

Kowalski Dariusz
  Naprawa po pożarze stalowej wielokondygnacyjnej wieży produkcyjnej z zastosowaniem sprężanych elementów wzmocnienia    
       

7.

Kowalski Dariusz
  Wzmocnienie przestrzennych dźwigarów kratowych z zastosowaniem dodatkowego podparcia i sprężenia    
       

8.

Majer Stanisław, Dubrawa Zbigniew, Pysiak Krzysztof
  Badania szyn tramwajowych 60R2 gatunku R260 i R340GHT w aspekcie pęknięć spawów termitowych    
       

9.

Pilarska Dominika, Kupina Mariusz
  Niekompletna inwentaryzacja stalowych dźwigarów kratowych przyczyną problemów montażowych i konstrukcyjnych    
       

10.

Sendkowski Jerzy, Tkaczyk Anna, Tkaczyk Łukasz
  Stan awaryjny stalowej konstrukcji nośnej obiektu wielkopowierzchniowego    
       

11.

Wichtowski Bernard, Pakos Ryszard
  Właściwości stali płaszczy pięciu zbiorników cylindrycznych o V = 1500m3 w świetle badań diagnostycznych    
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2017
22 - 26 maja, 2017, Międzyzdroje