Organizatorzy konferencji

 

KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dyrektor
Dr inż. Robert GERYŁO


POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA

 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Rektor
Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek WRÓBEL

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO
Dziekan
dr hab. inż. Anna GŁOWACKA, prof. ZUT