Terminy

 

Rejestracja oraz zgłoszenie tytułu artykułu

31.12.2023


Uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Konferencji - I termin

31.12.2023


Przesłanie pełnych tekstów artykułów

14.01.2024


Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów

 

10.03.2024


Przesłanie poprawionych tekstów referatów

22.03.2024


Ostateczny termin uiszczenia opłat za uczestnictwo w Konferencji - II termin

 

31.03.2024