Terminy

 

Zgłoszenie referatu

- 15.12.2016


Zgłoszenie uczestnictwa

- 15.04.2017


Uiszczenie opłat za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

- 31.12.2016


Przesłanie pełnych tekstów referatów

 

- 15.01.2017

Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów

 

- 15.03.2017

Ostateczny termin uiszczenia opłat za uczestnictwo w Konferencji (II termin)

 

- 31.03.2017

Przesłanie poprawionych tekstów referatów

- 05.04.2017


Przesłanie prezentacji wygłaszanych referatów

 

- 08.05.2017