Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Analiza przyczyn zarysowania i propozycje naprawy dennej płyty fundamentowej w podziemnej kondygnacji budynku
Causes analysis of cracking and proposal for repair of foundation slab in underground floor of the building
Marek Dyduch, m.dyduch@tequm.pl
TEQUM Sp. z o.o. Inżynierowie Konsultanci

Krzysztof Dyduch,
Krakowska Akademia im. Frycza ModrzewskiegoStreszczenie
W pracy przedstawiono analizę przyczyn zarysowania dennej płyty fundamentowej w podziemnej kondygnacji budynku na poziomie - 2. Opisano występujące uszkodzenia płyty, podano schematycznie zakres obliczeń jej stanów granicznych oraz przedstawiono badania weryfikacyjne z istniejącego obiektu grubości płyty i warstwy betonu chudego, wielkości zbrojenia górnego i jego rozkładu, wytrzymałości i szczelności betonu w płycie. Wyniki tych badań pozwalają na określenie przyczyn zarysowania płyty i metodę jej naprawy.
Abstract
Causes of cracking of foundation slab in underground floor of the office building were analysed in this paper. Damage occurred were described. Ultimate limit states verification program and results as well as the results of plate thickness, top reinforcement bars diameter and arrangement, concrete strength and tightness tests were reported. These allowed to determine the cracking causes.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje