Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

O wczesnym przedeksploatacyjnym zarysowaniu słupów żelbetowych
About early pre service load cracking in the RC colums
Tadeusz Godycki-Ćwirko, godyckic@pg.gda.pl
Paweł Piotrkowski, piotrkow@pg.gda.pl
Małgorzata Sikorska, sikorska@pg.gda.pl
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaStreszczenie
W pracy przedstawiono przyczyny nietypowego spękania słupów stanowiących podporę dla stropu płaskiego w nowo budowanej hali widowiskowo - sportowej. Przedstawiono również koncepcję naprawy niniejszych spękań.
Abstract
The paper presents a causes of unusual cracks in the RC columns which are the supports for a flat slab in the newly built sports hall. It also presents the concept of repairing these cracks.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje