Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami
Safety assessment of cooling tower with large imperfections
Szymon Seręga, sserega@pk.edu.pl
Łukasz Hojdys, lhojdys@pk.edu.pl
Piotr Krajewski, pkrajews@pk.edu.pl
Marian Płachecki, mplachec@imikb.wil.pk.edu.pl
Politechnika KrakowskaStreszczenie
W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej. Przedmiotowy obiekt jest eksploatowany od połowy lat 70. XX wieku. Żelbetowy płaszcz chłodni charakteryzuje się znacznymi imperfekcjami geometrycznymi (lokalnie do 1.2 m). W pracy omówiono stan techniczny płaszcza chłodni kominowej oraz przedstawiono ocenę bezpieczeństwa obiektu w oparciu o wyniki analizy obliczeniowej uwzględniającej wymagania aktualnych norm i wytycznych.
Abstract
The paper presents the safety assessment of hyperboloidal cooling tower shell. The object in question has been used since the middle seventies of XX century. Reinforced concrete shell of cooling tower is characterized by large geometrical imperfections (locally up to 1.2 m). In the paper there are described the technical condition of cooling tower shell as well as safety level assessment on the basis of numerical analysis taking into account the requirements of new building codes and recommendations.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje