Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność betonów naprawczych układanych pod wodą
Influence of surface preparation on adhesion of underwater concrete repair
Elżbieta Horszczaruk, Elzbieta.Horszczaruk@zut.edu.pl
Piotr Brzozowski, Piotr.Brzozowski@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieStreszczenie
W referacie przedstawiono wyniki badań przyczepności podwodnych betonów naprawczych układanych na podłożu betonowym o różnej fakturze powierzchni, wykonanej różnymi metodami. Badania przeprowadzono z użyciem specjalnego stanowiska badawczego umożliwiającego dojrzewanie betonów naprawczych w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego. Głównym aspektem badań było określenie wpływu obróbki powierzchniowej podłoża na przyczepność warstwy naprawczej betonu w warunkach zmiennego ciśnienia. Zastosowano następujące rodzaje obróbki powierzchni betonu: mycie niskociśnieniowe, skuwanie młotem pneumatycznym i piaskowanie. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju obróbki powierzchniowej na przyczepność podwodnych betonów naprawczych do podłoża oraz na charakter zniszczenia podczas badania przyczepności metodą pull-off.
Abstract
The paper presents the results of a study of adhesion of underwater concrete repair arranged on concrete with different surface technology. Research was conducted using a special chamber for concrete repair under the impact of ripening of hydrostatic pressure. The main aspect of the research was to determine the influence of surface treatment of substrate on adhesion layer of concrete under the pressure of the repair AC. Concrete surface was prepared by: low pressure water jetting, hand hammering and sandblasting. Uses the following types of surface treatment of concrete: low pressure pneumatic forging hammer and washing, sandblasting. There was a pronounced effect of surface preparation on the adhesion of underwater concrete repair to the ground and the nature of the destruction during the test the adhesion pull-off method.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje