Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wady podparcia drewnianej konstrukcji dachu w zabytkowym kościele
Errors in support of timber roof structure in historic church
Katarzyna Adamczyk, katarzyna.adamczyk@polsl.pl
Janusz Brol, janusz.brol@polsl.pl
Andrzej Malczyk, andrzej.malczyk@polsl.pl

Katedra Inżynierii Budowlanej, Politechnika ŚląskaStreszczenie
W pracy zaprezentowano stan przedawaryjny konstrukcji dachu oraz gzymsów zabytkowego kościoła w Wodzisławiu Śląskim pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Wskutek działania niekorzystnych oddziaływań oraz niedoszacowania przekrojów wystąpiły nadmierne poziome przemieszczenia murłat konstrukcji dachu. Odkształcenia te spowodowały uszkodzenia gzymsów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nadmiernie ugiętych murłat. W referacie przedstawiono analizę możliwych przyczyn uszkodzenia oraz sposób naprawy.
Abstract
In the paper, the pre-failure state of the roof structure and the cornices of historic church of Blessed Virgin Mary located in Wodzisław Śląski was presented. Due to adverse influences and underestimation of the cross-sections of elements, excessive horizontal deformations of the wall plates took place. In consequence, closely built-in cornices were damaged too. In this article, the possible reasons of damages were analyzed and the method of repair was described.

[ pełny tekst ] Budownictwo ogólne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje