Awarie Budowlane 2013
Budownictwo ogólne

       

1.

Adamczyk Katarzyna, Brol Janusz, Malczyk Andrzej
  Wady podparcia drewnianej konstrukcji dachu w zabytkowym kościele    

 

Errors in support of timber roof structure in historic church
   
       

2.

Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta
  Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną    

 

Prefabricated residential buildings with integrated aac panel walls problems of operation phase
   
       

3.

Marta Kałuża, Jacek Hulimka, Jan Kubica
  Stan awaryjny wieży ceglanej w stuletnim budynku uniwersyteckim    

 

The state of failure of brick tower in century old university building
   
       

4.

Kubica Jan, Kałuża Marta
  O pewnych problemach z ponad stuletnią drewnianą więźbą dachową nad widownią teatru muzycznego    

 

About some problems with over 100 years old timber roof structure above music theatre audience
   
       

5.

Majewski Tomasz, Niedostatkiewicz Maciej
  Awaria stropu wielorodzinnego budynku mieszkalnego jako następstwo samowoli budowlane    

 

The breakdown of the floor of the multi-occupied residential building as the result of the land use violation
   
       

6.

Matysek Piotr, Witkowski Michał
  Badania wytrzymałości i odkształcalności XIX wiecznych murów ceglanych    

 

A study on the strength and deformability of XIX century brick masonry
   
       

7.

Noakowski Piotr
  Nośność stropów 100-letniego budynku sądowego    

 

Baering capacity of the floors of a 100 years old courthouse
   
       

8.

Nowak Tomasz, Raszczuk Krzysztof, Jasieńko Jerzy
  Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo    

 

Design and erection faults analysis of sport halls glulam structure
   
       

9.

Pieniążek Jerzy
  Analiza przyczyn katastrofy budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego podczas jego nadbudowy i rozbudowy    

 

Analysis of causes of single family building crash during superstructure and enlargement
   
       

10.

Przybysz Paweł, Szulborski Kazimierz
  Stan awaryjny ścian podporowych trybun kortów tenisowych    

 

Failure of Walls which support tennis court stands
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje