Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zabezpieczenie konstrukcji fundamentu słupa 400 kV przed katastrofą spowodowaną meandrowaniem rzeki Dunajec
Protection of the foundation 400 kV ohl tower from catastrophy caused by river Dunajec meandring
Robert Czyż, r.czyz@elbud.waw.pl
Piotr Wojciechowski, p.wojciechowski@elbud.waw.pl
Elbud-Projekt Warszawa sp. zo.o.Streszczenie
Tematem referatu jest omówienie zabezpieczenia konstrukcji fundamentu słupa linii 400 kV przed potencjalną katastrofą spowodowaną nagłą zmianą kierunku biegu przez rzekę Dunajec. W wyniku powodzi która miała miejsce późną wiosną 2010 roku, rzeka Dunajec wymeandrowała w kierunku istniejącego słupa o kilkadziesiąt metrów (ok. 80-90) zmieniając swoje koryto. W odległości 8-10 m od stanowiska słupa znalazła się wysoka na 6 m stale podmywana przez rzekę skarpa. Potencjalne rozmycie fundamentów przez Dunajec spowodowałoby katastrofę linii 400 kV na odcinku 1690 m. Tematem projektu, który został następnie zrealizowany było: szybkie, bezpiecznie i relatywnie tanie zabezpieczenie linii przed potencjalną katastrofą.
Abstract
The theme of the article is the description of preventing the foundation of 400 kV OHL tower from potential failure caused by a sudden change of the path of the Dunajec River. As a result of the flood which took place in the late spring 2010 the Dunajec River meandered in the direction of existing tower by 80-90 m. In the proximity of 8-10 m from the tower there was an escarpment of 6 m high constantly washed away by the river. The potential washing away of the foundation of the tower by the Dunajec river could lead to the catastrophe of 400 kV OHL along the distance of 1690 m. The theme of the project which was then realized was quick, safe and relatively cheap prevention of the tower from the castrophe.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje