Awarie Budowlane 2013
Geotechnika

       

1.

Robert Czyż, Piotr Wojciechowski
  Zabezpieczenie konstrukcji fundamentu słupa 400 kV przed katastrofą spowodowaną meandrowaniem rzeki Dunajec    

 

Protection of the foundation 400 kV ohl tower from catastrophy caused by river Dunajec meandring
   
       

2.

Piotr Dybeł, Daniel Wałach
  Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia    

 

The Effect of settlement ventilation duct on technical condition of the shaft top building
   
       

3.

Tomasz Godlewski, Stanisław Łukasik, Łukasz Kaczyński, Konrad Chada, Witold Bogusz
  Geotechniczne uwarunkowania awarii konstrukcji nabrzeża rzecznego    

 

Geotechnical conditions of river embankment construction failure
   
       

4.

Grzegorz Horodecki, Eugeniusz Dembicki
  Stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA    

 

Pre-Failure stage of deep excavation protected by CFA piles
   
       

5.

Jacek Kawalec
  Analiza wpływu warunków geotechnicznych oraz decyzji projektowych na awaryjny stan skarpy wykopu autostrady    

 

Analysis of impact from geotechnical condition and design stage decisions on failure condition of motorway slope cut
   
       

6.

Marian Kawulok, Leszek Chomacki, Beata Parkasiewicz, Leszek Słowik
  Wyburzenie 25 budynków mieszkalnych spowodowane intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej    

 

Demolition of 25 flat buildings caused by intensive mining deformations of the ground
   
       

7.

Eugeniusz Koda
  Zastosowanie analizy wstecznej osuwisk do oceny parametrów geotechnicznych odpadów    

 

The use of back-analysis for the determination of waste geotechnical parameters
   
       

8.

Maciej Kordian Kumor, Zbigniew Młynarek
  Wpływ jakości rozpoznania geotechnicznego podłoża na wykonanie robót palowych dla podpór mostu    

 

The effect of quality of geotechnical subsoil identification on the execution of pile structures for bridge supports
   
       

9.

Marian Łupieżowiec, Stefan Pradelok
  Analiza rozchodzenia się wstrząsów powstałych od wbijania pali - badania polowe i symulacja numeryczna    

 

Analysis of impacts propagation caused by driving the piles - fields test and numerical analysis
   
       

10.

Maciej Maślakowski, Grzegorz Bartnik, Mirosław Bukowski
  Awaria silosu zbożowego    

 

Failure of steel grain silos
   
       

11.

Zygmunt Meyer, Mariusz Kowalów
  Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia    

 

The prognosis of building settlement due to changes of foundation
   
       

12.

Teresa Paczkowska
  Niewłaściwe rozpoznanie podłoża przyczyną awarii obiektów budowlanych    

 

Improper diagnostic of the subsoil as a cause of the structural failure
   
       

13.

Zbigniew Pająk, Zygmunt Bartoszek
  Awaria budynku mieszkalnego wywołana utratą stateczności ścianki szczelnej    

 

Failure of apartment building caused by the loss of the stability of sheet piling
   
       

14.

Bogdan Podolski, Czesław Rybak, Michał Podolski, Jarosław Rybak
  Groźna awaria budynku w związku z robotami fundamentowymi w sąsiedztwie    

 

Dangerous breakdown of the building caused by foundation work in the neighborhood
   
       

15.

Jerzy Sendkowski, Anna Tkaczyk, Łukasz Tkaczyk
  Katastrofa budowlana podziemnego zbiornika retencyjnego    

 

Failure of underground storage reservoir
   
       

16.

Krzysztof Sternik, Krzysztof Gromysz
  Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku    

 

Underpinning as a way for stabilization of a deflected building
   
       

17.

Kazimierz Szulborski, Anna Majewska
  Awaria murów oporowych okalających działkę budynku zabytkowej faktorii angielskiej w Kazimierzu Dolnym    

 

Damage of retaining walls Surrounding the site of the monument english trading post at Kazimierz Dolny
   
       

18.

Marek Tarnawski
  Awarie budowli posadawianych na iłach    

 

Failures of structures founded in clays
   
       

19.

Lesław Zabuski, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski
  Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy    

 

Landslide in the embankment by the bridgehead of the narrow-gauge railway in Koronowo near Bydgoszcz
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje