Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Awaria silosu zbożowego
Failure of steel grain silos
Maciej Maślakowski, m.maslakowski@il.pw.edu.pl
Grzegorz Bartnik, g.bartnik@il.pw.edu.pl
Mirosław Bukowski,
Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych, Politechnika WarszawskaStreszczenie
Silos zbożowy - stalowy posadowiony na fundamencie żelbetowym - pierścieniowym przy pierwszym zasypie uległ nadmiernemu przechyleniu. Awaria wystąpiła w jednym z czterech silosów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie komory technologicznej. Komorę technologiczną wykonano wcześniej z uwagi, że jest posadowiona 2,5 m głębiej w stosunku do silosu. Badania kontrolne podłoża gruntowego oraz obliczenia potwierdziły, że przyczyną nadmiernego przechylenia silosu było częściowe jego posadowienie na nasypie gliniastym wykonanym w rozkopie pod komorę technologiczną.
Abstract
Steel grain silos - founded on reinforced concrete ring foundation tilted excessively after being filled for the first time. Failure occurred in one of the four silos located in the vicinity of technology chamber. The technology chamber was erected earlier, because it was founded 2.5 m deeper in relation to the silo. In situ tests and calculations confirmed that the reason for the excessive inclination of the silo was partial foundation on clayey man-made fill in the excavation area of technology chamber.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje