Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wyburzenie 25 budynków mieszkalnych spowodowane intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej
Demolition of 25 flat buildings caused by intensive mining deformations of the ground
Marian Kawulok, m.kawulok@itb.pl
Leszek Chomacki, l.chomacki@itb.pl
Beata Parkasiewicz, l.parkasiewicz@itb.pl
Leszek Słowik, l.slowik@itb.pl
Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski



Streszczenie
Referat dotyczy dużej awarii wielosegmentowych budynków mieszkalnych spowodowanej intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej. Ze względu na bardzo silny i rozległy zasięg uszkodzeń konstrukcyjnych, który wystąpił w krótkim czasie, podjęto decyzję o wykwaterowaniu, a ostatecznie o wyburzeniu 25 budynków. Przedstawiono najistotniejsze okoliczności geologiczno-górnicze i budowlane tej awarii oraz analizę obliczeniową przyczyn jej zaistnienia.
Abstract
The paper concerns a large failure in multisegements apartment buildings caused by intense mining exploitation. Due to the strong and extensive type of construction damages which were caused in a short period, a decision was made about relocation of inhabitants and eventually, demolishment of 25 apartments. Key geological, mining and construction aspects of this incident are shown, together with a numerical analysis of its cause.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje