Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Pożarowe uszkodzenie i naprawa dachu hali
Fire damages and roof repair
Antoni Biegus, antoni.biegus@pwr.wroc.pl
Politechnika WrocławskaStreszczenie
Przedstawiono badania nośności stalowej konstrukcji dachu hali uszkodzonej w wyniku pożaru oraz sposób jego naprawy. W trakcie pożaru płatwie i belki główne dachu zostały trwałe zdeformowane, a dachowe płyty warstwowe uległy całkowitemu zniszczeniu. Pożar spowodował bardzo duże straty materialne, gdyż zniszczeniu uległy też urządzenia produkcyjno-technologiczne o dużej wartości. Obiekt został niepoprawnie zaprojektowany zarówno w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej (tj. pożaru) jak i w trwałej sytuacji obliczeniowej.
Abstract
The examination of steel roof structure resistance in the hall damaged due fire and the way of its repair has been performed. The total damaged has covered the sandwich plates, whereas the tubular purlins and double tee main beams have been permanently deformed. The fire has caused big financial losses owning to the damages of the expensive production-technological equipment. The has been incorrectly designed not only because of the exceptional fire action but also because of the load routine situation.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje