Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Analiza poprzecznych żeber pośrednich dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem uszkodzeń
Analysis of intermediate transverse stiffeners of plated girders with the presence of defects
Mieszko Kużawa, mieszko.kuzawa@pwr.wroc.pl
Jan Bień, jan.bien@pwr.wroc.pl
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika WrocławskaStreszczenie
W artykule przedstawiono wybrane rezultaty analizy pośrednich żeber poprzecznych dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem uszkodzeń, przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych (MES). Zaprezentowano ogólne procedury analiz rozpatrywanych elementów, które wykorzystują rezultaty liniowo-sprężystej analizy bifurkacyjnej (LBA) oraz analizy geometrycznie i fizycznie nieliniowej z imperfekcjami (GMNIA).
Abstract
In presented paper selected results of analysis of bridge plated girders intermediate transverse stiffeners with the presence of defects, performed by means of Finite Elements Method (FEM), are presented. General procedures of evaluation of investigated elements, which utilize the results of linear buckling analysis (LBA) and geometrically as well as materially nonlinear analysis with imperfections (GMNIA), are shown.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje