Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Stan awaryjny wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy
State of emergency of railway viaduct in Bydgoszcz
Jacek Chróścielewski, jchrost@pg.gda.pl
Anna Banaś, annbanas@pg.gda.pl
Maciej Malinowski, mamalin@pg.gda.pl
Arkadiusz Sitarski, astar@pg.gda.pl
Politechnika Gdańska, WILiŚ, KMBiM

Janusz Sochacki, sochacki.janusz@gotowski.pl
Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

Streszczenie
W pracy przedstawiono opis stanu awaryjnego wiaduktu kolejowego. Omówiono wyniki badań in situ oraz teoretycznych analiz statyczno-wytrzymałościowych ponad 100-letniego obiektu. Przedstawiono wnioski i zalecenia dotyczące doraźnego zabezpieczenia obiektu oraz warunki jego dalszej eksploatacji.
Abstract
The aim of this paper is to describe the damage of railway viaduct. The results of load tests and theoretical static analysis of over 100-years old viaduct are shown. Finally temporary preservation and the perspective of future exploitation are discussed.

[ pełny tekst ] Mosty i drogi ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje