Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego
Application of acoustic emission method to assess the technical condition of the bolted bridge
Grzegorz Świt, gswit@tu.kielce.pl
Barbara Goszczyńska, bgoszczynska@tu.kielce.pl
Wiesław Trąmpczyński, wtramp@tu.kielce.pl
Aleksandra Krampikowska, olamazur@op.pl
Politechnika Świętokrzyska KielceStreszczenie
W referacie przedstawiono zastosowanie metody emisji akustycznej nazwanej IADP (Identyfikacji Aktywnych Procesów Destrukcyjnych) do oceny stanu technicznego mostu stalowego (nitowanego) w Sandomierzu, usytuowanego w ciągu drogi krajowej 77 stanowiącego ważne połączenie komunikacyjne zachód - wschód Polski. Wyłączenie tego obiektu z eksploatacji będzie dużym utrudnieniem w ruchu drogowym i spowoduje starty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Sygnały emisji akustycznej AE uzyskane z przeprowadzonych, podczas eksploatacji obiektu, badań poddano wieloparametrowej analizie sygnału oraz grupowaniu w klasy odpowiadające określonym procesom destrukcyjnym. Uzyskane wyniki umożliwiły dokonanie oceny stanu technicznego mostu w warunkach rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych oraz porównanie ich z rezultatami badań prowadzonych równolegle, z wykorzystaniem metod NDT. Zbieżność uzyskanych rezultatów pozwala na stwierdzenie przydatności metody IADP do analizy stanu technicznego konstrukcji stalowych.
Abstract
The paper shows the application of the Acoustic Emission method for technical condition evaluation of the bolted bridge, which is important because of economy. AE signals taken under service load, were subjected to multiparameter analysis and grouped into Classes corresponding to active damage processes. This enabled the assessment of the condition of the bridge in real loading conditions, and the comparison of the obtained results with the results of research carried out in parallel, using the methods of NDT. The coincidence of the results obtained, allows to establish the suitability of AE methods (IADP method) for the analysis of the condition of steel structures.

[ pełny tekst ] Mosty i drogi ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje