Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Konstrukcje mostowe

1.

Bień Jan, Kużawa Mieszko, Rabiega Józef, Rawa Paweł, Zwolski Jarosław
  Uszkodzenia i awarie obiektów mostowych powodowane uderzeniami pojazdów    

 

Bridge defects and failures caused by vehicle collisions
   
       

2.

Chróścielwski Jacek, Banaś Anna, Malinowski Maciej, Miśkiewicz Mikołaj, Sitarski Arkadiusz
  Awaria wiaduktu w m. Borkowo nad obwodnicą Trójmiasta    

 

Price of human stupidity - senseless damage of road viaduct above the bypass of Trójmiasto in Borkowo city
   
       

3.

Łaziński Piotr, Radziecki Andrzej, Salamak Marek
  Przestrzenna analiza wytężenia blachownicowych dźwigarów wiaduktów kolejowych uszkodzonych w wyniku uderzenia pojazdów    

 

Three-dimensional strain analyse of railway bridge plate girders damaged by vehicle impacts
   
       

4.

Olaszek Piotr, Łagoda Marek
  Uniknięcie awarii mostu w wyniku badań pod próbnym obciążeniem    

 

Avoidance of a bridge failure in the consequence of the load testing
   
       

5.

Pradelok Stefan
  Analiza dynamiczna wiaduktu o osobliwej konstrukcji    

 

Dynamic analysis of a unique vaduct
   
       

6.

Rakoczy Przemysław, Nowak Andrzej
  Krytyczne obciążenie zmęczeniowe ciężarówkami    

 

Critical truck load for fatigue failures
   
       

7.

Świt Grzegorz, Goszczyńska Barbara, Krampikowska Aleksandra, Kwaśniewska Izabela, Chmura Piotr
  Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa wiaduktu nad torami kolejowymi    

 

Application of acoustic emission method for construction works evaluation of the viaduct over the rail way line
   
       

8.

Świt Grzegorz, Goszczyńska Barbara, Trąmpczyński Wiesław
  Zastosowanie metody emisji akustycznej do monitoringu stanu technicznego wiaduktu drogowego    

 

Application of acoustic emission method for monitoring of the road viaduct technical condition
   
       

9.

Wichtowski Bernard, Hołowaty Janusz
  Analiza stali starych mostów kolejowych według badań twardości i składu chemicznego    

 

Structural steels in old railway bridges analized by hardness and chemical content
   
       

10.

Wilczyński Tadeusz, Hummel Anna-Magdalena
  Awaria stalowej kładki dla pieszych    

 

Failure of a steel pedestrian bridge
   
       

11.

Yamaoka Daisuke, Sakano Masahiro, Natsuaki Yoshihiro, Nonaka Snunao, Nakagawa Yoshimasa, Nakamura Kasumi
  Effect of reinforcing method against fatigue cracking of orthotropic steel deck with bulb ribs    

 

Skuteczność zastosowanej metody wzmacniania przeciw pękaniu zmęczeniowemu ortotropowych stalowych płyt pomostowych z żebrami łebkowymi
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje