Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Geotechnika

1.

Bzówka Joanna, Blejarski Tomasz
  Zagadnienia geotechniczne w analizie stanu i zabezpieczenia budynku mieszkalnego posadowionego na nienośnym podłożu    

 

Geotechnical problems in analysis of the state and strengthening of habitable building founded on weak subsoil
   
       

2.

Czyż Robert, Wojciechowski Piotr
  Awarie linii elektroenergetycznych spowodowane osuwiskami    

 

Damages to power supply lines caused by landslides
   
       

3.

Gniwek Anna
  Przyczyny wystąpienia osuwiska w zabezpieczonym wykopie autostradowym    

 

It will excavate reasons of pronouncement of landslips in indemnified highway
   
       

4.

Godlewski Tomasz
  Badania dylatometrem jako metoda prognozy osiadań na przykładzie awarii geotechnicznej budynku szkoły    

 

Dilatometer tests as the method of the forecast of settlements on the example of the schoolhouse as the geotechnical failures
   
       

5.

Grabowski Wojciech, Filipowicz Barbara, Sobkowiak Jerzy
  Awarie na drodze krajowej wywołane oddziaływaniem kopalni odkrywkowej    

 

Structural failures on a trunk road as a result of the influence of an open-pit mine
   
       

6.

Hulimka Jacek, Bartoszek Zygmunt, Krzywoń Rafał, Kwiecień Sławomir
  Awaria jednokondygnacyjnego budynku spowodowana niepoprawnym uformowaniem nasypu pod posadzkami    

 

Failure of single storey building caused by incorect formation of embankment under the floor structure
   
       

7.

Kawulok Marian, Słowik Leszek
  Ocena zaistniałych wpływów eksploatacji górniczej z uwagi na przydatność terenu do dalszej zabudowy    

 

The estimation of the futher development possibilites based on occured mining exploitation influences
   
       

8.

Kowalow Mariusz, Meyer Zygmunt
  Analiza przyczyn dużego osiadania rurociągu kanalizacyjnego w Wilnie    

 

Analysis of reasons of high settlement of sewage pipeline in Vilnius
   
       

9.

Meyer Zygmunt
  Analiza przyczyn awarii obwałowań pola refulacyjnego podczas konsolidacji torfów    

 

The analysis of failure of dike during consolidation of peat
   
       

10.

Minch Maciej Yan, Trochanowski Aleksander
  Problemy w projektowaniu budynków na terenach wpływów górniczych w LGOM    

 

Problems in design of buildings on the effects of mining influences in LGOM
   
       

11.

Pająk Zbigniew, Jaśniok Mariusz
  Stan awaryjny i sposób wzmocnienia żelbetowej konstrukcji budynku podczas wznoszenia    

 

The failure state and the manner of strengthening the reinforced concrete structure of a building while erecting
   
       

12.

Sękowski Jerzy, Sternik Krzysztof
  Awaria obiektu handlowego w wyniku przekroczenia nośności podłoża    

 

Failure of a structure of a shop due to ground overloading
   
       

13.

Sikora Zbigniew, Wyroślak Mariusz
  Uszczelnienie dna głębokiego wykopu. Przypadek drogi ekspresowej S8    

 

Protecting deep excavation by impervious sealing layer. Case expressway S8
   
       

14.

Spychała Jan, Radziewski Tomasz
  Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych w aspekcie przepisów prawa budowlanego    

 

Usage safety of building stuctures located in the mining areas with reference to the construction law regulations
   
       

15.

Szypcio Zenon, Dołżyk Katarzyna
  Awaria nasypu na drodze nr 61 na trasie Grajewo-Augustów    

 

Failure of embankment on road no 61 Grajewo-Augustów
   
       

16.

Wojtasik Andrzej T., Różański Michał
  Awaria posadowienia obiektu mostowego w złożonych warunkach gruntowo-wodnych    

 

Bridge foundation failure due to complicated ground and water conditions
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje